Τα μαχαίρια Φρέζας και όλα τα γεωργικά εξαρτήματα είναι εναρμονισμένα με τα ακόλουθα πρότυπα:

  • EN 292-1 & EN-292-2
    «Ασφάλεια μηχανών-Βασικές αρχές ,γενικές οδηγίες για τον σχεδιασμό»
  • EN 294
    «Ασφάλεια μηχανών-Αποστάσεις ασφάλειας για την αποτροπή προσέγγισης επικίνδυνων ζωνών από τα άκρα»

όπως ορίζεται απο τον Ευρωπαικό κανονισμό ασφάλειας: 98/37/EK(ΦΕΚ 160/9/93).

Σύμφωνα με τη μελέτη δύνανται να φέρουν σήμανση CE.

Η μακρόχρονη εμπειρία που προκύπτει από τα πολυάριθμα μηχανήματα που έχει κατασκευάσει, η υψηλή τεχνολογία των προϊόντων καθώς και η τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού, προσφέρει τις καλύτερες προτάσεις, απόλυτα εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τεχνογνωσία της εταιρίας όσον αφορά τα γεωργικά εξαρτήματα παρέχει ουσιαστική συνεργασία για μια οικονομική και σύγχρονη πρόταση στις διαδικασίες των γεωργικών εργασιών.